Přečtěte před použitím


  Bezpečnostní pokyny

 • Nepokoušejte se zvedat předměty, které nejsou správně upevněny na tyčích.
 • Při zvedání předmětu dbejte na to, aby se žádná část vašeho těla nedostala pod něj.
 • Než budete s předmětem jakkoli dále pracovat, vždy se ujistěte, že je zvednutý předmět řádně zajištěn a stabilizován.
 • Při práci s ramenem Viking Arm zajistěte jeho bezpečný provoz.
 • Rameno Viking Arm nepřetěžujte. Mohlo by dojít ke zranění osob a poškození vašeho nástroje.
 • Používejte rameno Viking Arm na protiskluzovém a stabilním povrchu tak, aby neklouzalo, případně zajistěte základní desku šrouby.
 • Nesprávné použití ramena Viking Arm v pracovním prostředí může způsobit zranění osob a poškození vašeho nástroje.
 • Ujistěte se, že víte, jak rameno Viking Arm pro svůj pracovní úkol používat.
 • Nenechávejte nepoužívané rameno Viking Arm v pracovní oblasti. Mohlo by způsobit riziko zakopnutí a pádu. Nikdy nenechávejte rameno Viking Arm nezajištěné, zatímco lezete po žebříku nebo pracujete ve výškách.
 • Zvolte úhel, který umožňuje pracovat tak, abyste nemuseli ohýbat zápěstí.
 • Používejte osobní ochranné prostředky (vhodné rukavice, ochranu očí, bezpečnostní obuv).
 • Nadměrné mazání ramena Viking Arm může vést ke ztrátě tření při zatížení a k následnému nekontrolovanému uvolnění, jež může způsobit zranění osob a poškození majetku. Stačí nanést pár kapek technického oleje na zajišťovací a uvolňovací mechanismus. Rozetřete mazivo pohybem těla nástroje nahoru a dolů podél hřídele a poté hřídel otřete čistým hadříkem.