Lees deze veiligheidsinstructies vóór gebruik


  • Veiligheidsinstructies

  • Probeer geen voorwerpen op te tillen die niet degelijk zijn bevestigd aan de staven.
  • Wanneer u een voorwerp optilt, plaats nooit een deel van uw lichaam onder het voorwerp.
  • Zorg er altijd voor dat het opgetilde voorwerp veilig is bevestigd en stabiel werd gemaakt voordat er operaties worden uitgevoerd onder het voorwerp.
  • Wanneer u werkt met een Viking Arm, ga altijd na of die correct werkt.
  • Overbelast uw Viking Arm niet. Dit kan letsels en schade aan uw gereedschap veroorzaken.
  • Gebruik uw Viking Arm op een slipvast en stabiel oppervlak zodat de arm niet kan wegglijden of bevestig de basisplaat met schroeven.
  • Verkeerd gebruik van de Viking Arm op de werkvloer kan letsels en schade aan uw gereedschap veroorzaken.
  • Zorg ervoor dat u weet hoe u de Viking Arm moet gebruiken voor de taak.
  • Laat de Viking Arm niet ongebruikt liggen in de werkplaats. Dit kan leiden tot val- of struikelgevaar. Laat uw Viking Arm nooit onbevestigd wanneer u een ladder gebruikt of op hoogte werkt
  • Kies een hoek waardoor u het werk kunt uitvoeren met een rechte pols.
  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (gepaste handschoenen, oogbescherming, veiligheidsschoenen).

Buitensporige smering van de Viking Arm kan leiden tot verlies van frictie onder de lading en bijgevolg een ongecontroleerde volledige vrijgave die kan leiden tot letsels en schade. Breng een aantal druppels technische olie aan op het Lock & Release mechanisme. Verspreid het smeermiddel door de behuizing van het gereedschap omhoog en omlaag te bewegen langs de as en veeg dan de as met een schone doek.