Przeczytaj przed użyciem


  Instrukcje bezpieczeństwa

 • Nie podejmuj prób podnoszenia obiektów, które nie są prawidłowo zamocowane na drążkach.
 • Podczas podnoszenia obiektu nigdy nie umieszczaj pod nim żadnej części ciała.
 • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pod obiektem zawsze upewniaj się, że podnoszony obiekt jest odpowiednio zamocowany i stabilny.
 • Podczas pracy z narzędziem montażowym Viking Arm zapewnij jego bezpieczne działanie.
 • Nie przeciążaj narzędzia montażowego Viking Arm. Może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie narzędzia montażowego.
 • Aby zapobiec przesuwaniu się narzędzia montażowego Viking Arm, używaj go na antypoślizgowej i stabilnej powierzchni lub zabezpiecz płytę podstawy śrubami.
 • Niewłaściwe użytkowanie narzędzia montażowego Viking Arm w warunkach roboczych może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie narzędzia montażowego.
 • Upewnij się, że wiesz jak obsługiwać narzędzie montażowe Viking Arm celem wykonania konkretnego zadania.
 • Nie pozostawiaj nieużywanego narzędzia montażowego Viking Arm w obszarze roboczym. W przeciwnym razie stwarza ono zagrożenie potknięciem się i upadkiem. Nigdy nie pozostawiaj niezabezpieczonego narzędzia montażowego Viking Arm podczas wchodzenia po drabinie lub pracy na wysokości.
 • Wybierz kąt, który umożliwia wykonywanie pracy z wyprostowanym nadgarstkiem.
 • Noś wyposażenie ochrony osobistej (odpowiednie rękawice, okulary ochronne, obuwie ochronne).
 • Nadmierne smarowanie narzędzia montażowego Viking Arm może doprowadzić do utraty tarcia pod obciążeniem, a w konsekwencji do niekontrolowanego i pełnego uwolnienia, co może skutkować obrażeniami i szkodami materialnymi. Wystarczy nanieść kilka kropel oleju technicznego na mechanizm blokady i zwalniania. Rozprowadź smar, przesuwając korpus narzędzia montażowego w górę i w dół wzdłuż wału, a następnie wytrzyj wał czystą ściereczką.