Läs före användning


Säkerhetsinstruktioner

 • Försök inte lyfta föremål före dom är placerad säkert in på fötterna,
 • Placera aldrig någon del av din Kropp under föremålet när du lyfter föremålet.
 • Säkerställ alltid att det lyfta föremålet är ordentligt fastsatt och står stabilt innan någon aktivitet under föremålet.
 • När du arbetar med Viking Arm, säkerställ säker drift.
 • Överbelasta inte din Viking Arm. Detta kan orsaka personskada och skada ditt verktyg.
 • Använd din Viking Arm på ett halksäkert och stabilt underlag för att se till att det inte glider eller fäst grundplattan med skruvar.
 • Felaktig användning av Viking Arm i arbetsmiljöer kan orsaka personskador och skada ditt verktyg.
 • Se till att du vet hur man opererar Viking Arm för den aktuella uppgiften.
 • Lämna inte Viking Arm oanvänd runt arbetsområdet. Detta innebär en risk för att snubbla och falla. Säkra din Viking Arm när du klättrar upp på en stege eller arbetar på hög höjd.
 • Välj en vinkel som gör det möjligt att arbeta med en sträckt handled.
 • Bär personlig skyddsutrustning (lämpliga handskar, ögonskydd, skyddsskor).
 • Överdriven smörjning av Viking Arm kan leda till förlust av friktion under lasten och till följd av det, till en okontrollerad full frisättning som kan orsaka personskada och skador. Applicera bara några droppar av teknisk olja på lås- och lossningsmekanismen. Sprid ut smörjmedlet genom att föra verktygskroppen upp och ner längs skaftet och torka sedan av skaftet med en ren trasa.