Sikkerhetsinstruksjoner


  Les før bruk

 • Sørg for at gjenstanden er plassert godt inne på føttene før løfting/pressing.
 • Når du løfter en gjenstand må ingen kroppsdeler plasseres under gjenstanden.
 • Sørg alltid for at gjenstanden som blir løftet er sikret og stabil før noe utføres under gjenstanden.
 • Vennligst sørg for at Viking Arm brukes på en trygg måte når arbeid utføres med verktøyet.
 • Ikke overbelast Viking Arm. Dette kan forårsake personskade og kan skade verktøyet.
 • Bruk din Viking Arm på en sklisikker og stabil overflate for å hindre at den sklir, eller fest de nederste føttene med skruer.
 • Feilaktig bruk av Viking Arm kan forårsake personskade og skade verktøyet ditt.
 • Sørg for at du vet hvordan Viking Arm skal brukes for oppgaven du skal utføre.
 • Ikke la Viking Arm ligge ubrukt i arbeidsområdet. Dette kan medføre fare for snubling og fall. Husk å sikre Viking Arm når du bruker en stige eller arbeider i høyden.
 • Velg en vinkel som lar deg utføre arbeid med et rett håndledd.
 • Bruk personlig verneutstyr (passende hansker, øyevern, vernesko).
 • Overdreven smøring av Viking Arm kan føre til et tap av friksjon under last, og derved til at verktøyet ukontrollert slipper lasten fullstendig. Dette kan igjen føre til skade på person og materiell. Du trenger kun påføre et par dråper teknisk olje på utløsermekanismen. Spre smøremiddelet ved å bevege kroppen til verktøyet opp og ned langs stangen og tørk deretter av stangen med en ren klut.